בית שמשון בובר שדות ים

תכנון אדריכלי למרכז חינוך לשיט וספורט ימי.

צילום: אלון לויטה

כל הזכויות שמורות לערן מבל