בית שמשון בובר שדות ים

בית שמשון בובר שדות ים - מרכז חינוך לשיט וספורט ימי

צילום: אלון לויטה

כל הזכויות שמורות לערן מבל