הסבת אולם הספורט למבנה חינוכי, מכללת אורנים

אורנים הינה מכללה לאנשים הרואים בחינוך את ייעודם. לצד הלימודים, המכללה מבקשת לקיים חיים של שותפות אזרחית ולחזק את הזיקה בין מגוון התרבויות הארץ. המכללה החלה שתהליך של מיצוי אופטימאלי של משאביה ונכסיה, ככר לפיתוח יזמויות ושותפויות שונות. במסגרת זו הוכרזה תחרות לתכנון אולם הספורט של המכללה למבנה חינוכי המשרת את באיה.

כל הזכויות שמורות לערן מבל