מתחם רולדין

תכנון אדריכלי ותב"ע למתחם רולדין באזור התעסוקה לב השרון. התכנית מתפתחת את המרכז, מוסיפה שימושים למסחר, משרדים, שרותים ופנאי.

כל הזכויות שמורות לערן מבל