מתחם רולדין לב השרון

תב"ע ותכנון אדריכלי למתחם רולדין באזור התעסוקה לב השרון. התכנית מתפתחת את המרכז, מוסיפה שימושים למסחר, משרדים, שרותים ופנאי

כל הזכויות שמורות לערן מבל