מתחם תנופורט חדרה

תכנון לשכונת מגורים בשילוב מבני ציבור, מסחר ומשרדים 

כל הזכויות שמורות לערן מבל