מתחם I-WAY, חיפה

תכנון מתחם מסחרי ורפואי בחיפה, נשען על צירי התחבורה ונתיבי הסעת המונים המרכזית במרחב. מטרת הפרויקט לשדרג את המתחם הקיים ולהשביחו בתחום המסחר והבילוי, וכן להקים מרכז רפואי אשר יספק לתושבי מטרפולין חיפה שרותי רפואה ורפואה משלימה לשרותי הבריאות הקיימים.

 


 

כל הזכויות שמורות לערן מבל