ספריה ומרכז למידה, עפולה

ספריית גבעת המורה עפולה, תכנון ספריות ומרכזי לימוד ברחבי הארץ לחברה למתנסים. 

כל הזכויות שמורות לערן מבל