רובע הפעמון, עפולה

תכנון רובע מגורים סביב פארק מרכזי שיאפשר בינוי עירוני גמיש. מיקום הרובע בחלקה הדרומי של העיר יאזן את הצמיחה בצפונה וישמור על מרכזה הישן של עפולה. צללית הרובע מאופיינת במבנים גבוהים במרכז ונמוכים בקצה, והשילוב אל העיר נעשה בהדרגה.

כל הזכויות שמורות לערן מבל