רובע הפעמון, עפולה

תכנון רובע מגורים סביב פארק מרכזישיאפשר בינוי עירוני בדומה לערי מטרופולין ברחבי העולם. התכנון יכלול נגישות לתחבורה ציבורית ואופניים.הרובע מתחיל ממרכז העיר הישן וממשיך לכיוון שטחי החקלאות הנמצאים בקצה הדרומי של העיר. הבינוי בדרום העיר יאזן את הצמיחה בצפון העיר וישמור על מרכזה הישן של עפולה.צללית הרובע מאופיינת במבנים גבוהים במרכז ונמוכים בקצה, ומסודרים ב'אקראיות' מתוכננת.השכונות הצפוניות המשיקות לבינוי הקיים בעיר מתוכננות בצורה מסודרת יותר כך שהשילוב אל העיר נעשה בהדרגה.

כל הזכויות שמורות לערן מבל