מתחם ב.ס.ר, ראשון לציון

הקמת מבנה משרדים ותעסוקה כמבנה אייקוני המהווה נקודת ציון לנוסעים בציר איילון ובציר משה דיין. תגבור זכויות בנייה בדומה לזכויות המבוקשות במתחם כרמית הגובל במגרש. חיבור אורבאני לפארק המתוכנן, לתחנת הרכבת ולאזור התעסוקה שמצפון וממזרח. 

חיזוק מתחם המדיה המתוכנן בסמיכות ליצירת מתחם תעסוקה ברמה ארצית. פיתוח ועידוד תעסוקה ברמה העירונית. שער כניסה לעיר הנתמך במערכת תחבורה ציבורית רחבה. LANDMARK ברמה בין עירונית. זרז להתפתחות תעסוקה נקייה ברובע תעשייתי – עידוד חברות הייטק גדולות לעבור לעיר. 

פיתוח רחוב אלטלנה.

יצירת כיכר עירונית עליונה ותחתונה המשולבת בתכנון מתחם המדיה.

כל הזכויות שמורות לערן מבל