תכנית מתאר מפורטת קבר הרשב"י מירון

תב"ע מפורטת לפיתוח כלל שטח המתחם, בהתאם למגוון צרכי קהלי היעד המבקרים והמתפללים באתר, בכל ימות השנה:

התאמת התכנון הפיסי של המתחם לאתר דתי ומרכזי בחשיבותו.

תכנון מחודש של סביבת הציון, במטרה להנגישו פיסית ותחושתית לקהלי יעד רחבים.

יצירת והסדרת תנאים פיסיים מכובדים לתפילה, לימוד והפנמת החוויה הדתית.

מתן מענה לקליטת כמויות שיא של מבקרים בפרקי זמן קצרים, בהיבטים של תשתיות.

שימור היסטורי וערכי של מבנים ומרכיבים ייחודיים באתר.

מתן פתרון לנגישות ישירה למתחם על ידי חיבור תחבורתי מוסדר לכביש ארצי מס' 866.

הגדרת גבולות התכנון ושטחי הפיתוח הנדרשים.

תכנון  הממשק המיטבי: בין האתר לבין מושב מירון ושמורת הטבע ההיקפית.

הסדרת פתרונות נאותים וקבועים לביקושים למסחר מקומי.

איתור שטחים ראויים לפיתוח ולבנייה, תוך שמירה על ערכים סביבתיים, ובממשק הולם עם שמורת טבע.

קביעת הנחיות בינוי מחייבות

כל הזכויות שמורות לערן מבל