209-0263913 תכנית מתאר מפורטת קבר הרשב"י מירון

תכנית מפורטת לפיתוח המתחם, בהתאם למגוון צרכי קהלי היעד המבקרים והמתפללים באתר, בכל ימות השנה. התכנית מסדירה את התכנון הפיסי של המתחם לאתר דתי ומרכזי בחשיבותו, תכנון מחודש של סביבת הציון, במטרה להנגישו פיסית ותחושתית לקהלי יעד רחבים, יצירת והסדרת תנאים פיסיים מכובדים לתפילה, לימוד והפנמת החוויה הדתית, מתן מענה לקליטת כמויות שיא של מבקרים בפרקי זמן קצרים, בהיבטים של תשתיות, שימור היסטורי וערכי של מבנים ומרכיבים ייחודיים באתר, תכנון הממשק המיטבי: בין האתר לבין מושב מירון ושמורת הטבע ההיקפית.

כל הזכויות שמורות לערן מבל