תכנית מפורטת שער העיר הצפוני חדרה

תכנית שער העיר ממוקמת בכניסה הצפונית לעיר, פיתוח פארק מסחר ותעסוקה יחד עם שטחים פתוחים.

כל הזכויות שמורות לערן מבל