תמ"א 44 פיתוח עירוני חדש לאוכלוסיה הלא יהודית, ג'דיידה מכר

הכנת תכנית מתאר ארצית ל'מרקם עירוני' ע"פ תמ"א 35, מדרום לישוב ג'דידה מכר. מטרת התכנית להגיע למיצוי הפוטנציאל הייחודי של עתודות קרקע בבעלות המדינה בשטח רציף ובהיקף גדול, כמענה לביקוש גדל לדיור עירוני איכותי של אוכלוסיית המיעוטים (כ - 8,000 יח"ד). התכנית קובעת הנחיות לפיתוח בעל אופי עירוני מובהק, בבניה רוויה ובצפיפות עירונית ממוצעת, קובעת את פריסת ייעודי הקרקע העירוניים הנדרשים, מביאה פתרונות לתחבורה ציבורית לרבות מסילתית, הבטחת איכות החיים והסביבה של האוכלוסייה, שילוב עקרונות פיתוח סביבתי ונופי איכותי, בר קיימא.  

כל הזכויות שמורות לערן מבל